WPISY D0 INDEKSÓW


UDZIELANE SĄ TYLKO PRZEZ NAUCZYCIELI DYŻURUJĄCYCH W POK. 2.8
(DYŻURY ZAMIESZCZONO NA ŻÓŁTYM POLU Z PRAWEJ STRONY)UWAGA STUDENCI!

W dniu 11.XII.2014r. zajęcia tańca jazzowego oraz zumby
prowadzone przez p. Katarzynę Krasoń na ul. Hożej w godz. 17.00 do 21.30
są odwołane.


************************************


W dniach 15.XII.2014r.(poniedziałek)oraz 12.I.2015r.(poniedziałek)
dyżur p. mgr Macieja Gordona odbędzie się w godzinach 15.30-16.30.


W dniu 19.XII.2014r (piątek) dyżur p. mgr K.Wysockiej-Cywińskiej
jest odwołany.


W dniu 11.XII.2014r.(czwartek) dyżur p.mgr Rafała Klimkowskiego jest odwołany.

W dniu 17.XII.2014r.(środa) dyżur p. mgr K.Zglinickiej-Skierskiej jest odwołany.

************************************KURS UZUPEŁNIAJĄCY 0,5 PUNKTU ECTS
ZA ZAJĘCIA TYPU WF


Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora UW z dn. 26.10.2011r. studenci, którzy rozpoczęli studia po r. a. 2012/13 otrzymują 0,5 punktu ECTS za każde zaliczone zajęcia wf.
Student, który został zwolniony z WF nie otrzyma punktów ECTS, musi je zatem uzupełnić w inny sposób. SWFiS oferuje kursy internetowe, które pozwolą na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS.

Do rejestracji uprawnieni są jedynie studenci, którzy otrzymali akceptację zwolnienia lekarskiego w SWFiS i posiadają wpisaną w systemie USOS decyzję zwalniającą z obowiązku zaliczenia zajęć WF.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I tura: 02.02.2015 godz. 21:00 - 08.02.2015 godz. 23:59
II tura: 24.02.2015 godz. 21:00 – 01.03.2015 godz. 23:59


Po rejestracji w USOSweb należy oczekiwać na otwarcie kursu na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/). Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii „Kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”.

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 09.02.2015r. godz. 09:00 – 15.03.2015r. godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 02.03.2015r. godz. 09:00 - 15.03.2015r. godz. 23:59


Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

polskienglish


Wyszukiwarka:

Designed by Menhir | © Uniwersytet Warszawski (2008)