WPISY D0 INDEKSÓW


UDZIELANE SĄ TYLKO PRZEZ NAUCZYCIELI DYŻURUJĄCYCH W POK. 2.8
(DYŻURY ZAMIESZCZONO NA ŻÓŁTYM POLU Z PRAWEJ STRONY)


************************************


Dyżur p. Joanny Piekarek w dniu 21.01.2015r. został odwołany.

Dyżur p. mgr Katarzyny Zglinickiej - Skierskiej w dniu 21.01.2015r. został odwołany.

Dyżur p. mgr Katarzyny Wysockiej-Cywińskiej z dnia 9.01.2015r. został przełożony na 16 i 30.I.2015r. w godz. 9.20-10.50

Dyżur p. mgr Katarzyny Szmytke z dnia 23.01.2015r. został odwołany.

Dyżur p. mgr Artura Stepnowskiego z dnia 26.01.2015r. został przełożony na 22.01.2015r. w godz. 11.30 - 12.30.

Dyżury p. J. Szyszko i p. A. Arażnego w dniu 27.01.2015r. zostały odwołane.

************************************


W przerwie międzysemestralnej dla studentów przewidziane są zajęcia fakultatywne body shape w godz. 18.15 - 19.15 prowadzone przez mgr Joannę Buchajską (ul. Karowa 18, sala 3):
 • 29.01.2015 (czwartek)
 • 05.02.2015 (czwartek)
 • 12.02.2015 (czwartek)

  ************************************


  Nabory do Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka" odbędą się 05.02.2015r. o godz. 18:00 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 46

  ************************************


  KURS UZUPEŁNIAJĄCY 0,5 PUNKTU ECTS
  ZA ZAJĘCIA TYPU WF


  Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora UW z dn. 26.10.2011r. studenci, którzy rozpoczęli studia po r. a. 2012/13 otrzymują 0,5 punktu ECTS za każde zaliczone zajęcia wf.
  Student, który został zwolniony z WF nie otrzyma punktów ECTS, musi je zatem uzupełnić w inny sposób. SWFiS oferuje kursy internetowe, które pozwolą na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS.

  Do rejestracji uprawnieni są jedynie studenci, którzy otrzymali akceptację zwolnienia lekarskiego w SWFiS i posiadają wpisaną w systemie USOS decyzję zwalniającą z obowiązku zaliczenia zajęć WF.

  Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego a następnie na platformie internetowej COME.

  REJESTRACJA W USOSWEB:
  I tura: 02.02.2015 godz. 21:00 - 08.02.2015 godz. 23:59
  II tura: 24.02.2015 godz. 21:00 – 01.03.2015 godz. 23:59


  Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu. Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii „Kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”.

  DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
  - studenci zarejestrowani w I turze: 09.02.2015r. godz. 09:00 – 15.03.2015r. godz. 23:59
  - studenci zarejestrowani w II turze: 02.03.2015r. godz. 09:00 - 15.03.2015r. godz. 23:59


  Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

 • polskienglish


  Wyszukiwarka:

  Designed by Menhir | © Uniwersytet Warszawski (2008)