WPISY D0 INDEKSÓW


UDZIELANE SĄ TYLKO PRZEZ NAUCZYCIELI DYŻURUJĄCYCH W POK. 2.8
(DYŻURY ZAMIESZCZONO NA ŻÓŁTYM POLU Z PRAWEJ STRONY)UWAGA!


Dyżury p. mgr Artura Zasuwika w pok. 2.8 będą odbywały się (co 2-gi tydzień)
w czwartki, w godz. od 13.00 do 14.00-tej w następujących terminach:

- 30.04.2015
- 14.05.2015
- 28.05.2015
________

Dyżur p. mgr Marzeny Polak z dnia 17.04.2015r. (piątek) został przełożony na 14.04.2015r. (wtorek)
_________

Dyżur p. mgr Irminy Konarzewskiej w dniu 17.04.2015r. (piątek) został odwołany.
_________

Dyżur p. mgr Marty Czajkowskiej w dniu 17.04.2015r. (piątek) został odwołany.
________

Dyżur p. mgr Katarzyny Wysockiej - Cywińskiej w dniu 17.04.2015r. (piątek) został odwołany.
_________

Dyżur p. mgr Weroniki Grzesiak w dniu 17.04.2015r. (piątek) został odwołany.KURS UZUPEŁNIAJĄCY 0,5 PUNKTU ECTS
ZA ZAJĘCIA TYPU WF
- semestr 2014L -


Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora UW z dn. 26.10.2011r. studenci, którzy rozpoczęli studia po r. a. 2012/13 otrzymują 0,5 punktu ECTS za każde zaliczone zajęcia wf.
Student, który został zwolniony z WF nie otrzyma punktów ECTS, musi je zatem uzupełnić w inny sposób. SWFiS oferuje kursy internetowe, które pozwolą na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS.

Do rejestracji uprawnieni są jedynie studenci, którzy otrzymali akceptację zwolnienia lekarskiego w SWFiS i posiadają wpisaną w systemie USOS decyzję zwalniającą z obowiązku zaliczenia zajęć WF.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I tura: 10.06.2015 godz. 21:00 - 14.06.2015 godz. 23:59
II tura: 24.06.2015 godz. 21:00 – 28.06.2015 godz. 23:59
III tura: 01.09.2015 godz. 21:00 – 08.09.2015 godz. 23:59


Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu. Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii „Kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”.

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 15.06.2015r. godz. 09:00 – 06.07.2015r. godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 29.06.2015r. godz. 09:00 – 06.07.2015r. godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w III turze: 09.09.2015r. godz. 09:00 – 16.09.2015r. godz. 23:59


WPISYWANIE OCEN DO USOS:
- studenci zarejestrowani w I i II turze: 07.07.2015r. - 10.07.2015r.
- studenci zarejestrowani w III turze: 17.09.2015r. - 24.09.2015r.


Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

polskienglish


Wyszukiwarka:

Designed by Menhir | © Uniwersytet Warszawski (2008)