WPISY DO INDEKSÓW UDZIELANE SĄ
TYLKO PRZEZ NAUCZYCIELI
DYŻURUJĄCYCH W POKOJU 2.8
(DYŻURY ZAMIESZCZONO
NA ŻÓŁTYM POLU Z PRAWEJ STRONY)


Dyżury p. mgr Alicji Wleciał
Z-cy Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
podczas wakacji letnich’ 2014
(ul.Banacha 2a, pok. 2.6, I piętro)


01.09.2014 (poniedziałek) godz. 10.00 -12.00
02.09.2014 (wtorek) godz. 11.00 -13.00
05.09.2014 (piątek) godz. 9.00 - 10.30


Najbliższy dyżur lekarza SWFiS
dr Ewy Grochowskiej (ul.Banacha 2a, pok. 2.9)
piątek 8.30 - 10.30


Dyżury p. mgr Anny Mikołajewskiej
Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS UW
podczas wakacji letnich’ 2014
(ul.Banacha 2a, pok. 2.6, I piętro)

01.09.2014 godz. 9.00 - 12.00
03.09.2014 godz. 9.00 - 12.00
09.09.2014 godz. 10.00 - 12.00
11.09.2014 godz. 12.00 - 14.00
26.09.2014 godz. 10.00 - 13.00
29.09.2014 godz. 10.00 - 13.00
30.09.2014 godz. 10.00 - 13.00


Wszystkich chętnych zapraszamy na nabory 2 i 9 pażdziernika 2014r.na godz.18 do VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego ul. Wawelska 46.

KURS UZUPEŁNIAJĄCY 0,5 PUNKTU ECTS
ZA ZAJĘCIA TYPU WF


Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora UW z dn. 26.10.2011r. studenci, którzy rozpoczęli studia po r. a. 2012/13 otrzymują 0,5 punktu ECTS za każde zaliczone zajęcia wf.

Student, który został zwolniony z WF nie otrzyma punktów ECTS, musi je zatem uzupełnić w inny sposób. SWFiS oferuje kursy internetowe, które pozwolą na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS.

Na kursy te będzie obowiązywać rejestracja odbywająca się w USOSweb Kampusu Centralnego. Do rejestracji będą uprawnione jedynie osoby, które otrzymały akceptację zwolnienia lekarskiego w SWFiS i posiadają wpisaną w systemie USOS decyzję zwalniającą z obowiązku zaliczenia zajęć WF.

Rejestracja odbędzie się w terminach:
I tura: 18.06.2014 godz. 21:00 – 26.06.2014 godz. 23:59
II tura: 03.09.2014 godz. 21:00 – 10.09.2014 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zalogować się na kurs na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/). Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii „Kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”. Po kliknięciu na nazwę kursu zostaną Państwo przekierowani na stronę kursu zawierającą materiały dydaktyczne. Materiały te będą dostępne do końca sesji:
- w I turze: do 30.06.2014r. godz. 23:59
- w II turze: do 14.09.2014r. godz. 23:59

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich.

*****************************************************************************
polskienglish


Wyszukiwarka:

Designed by Menhir | © Uniwersytet Warszawski (2008)