UWAGA STUDENCI!


W dniach 10.08 - 14.08.2015 obiekt jest całkowicie nieczynny dla studentów.

Dyżury nauczycieli w siedzibie Studium (pok.2-8) zostaną wznowione w dniu 01.09.2015r.


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia sportowe
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

(grafik zajęć znajduje się w zakładce na żółtym polu, po prawej stronie)

PŁYWANIE

Pływalnia (ul. Banacha 2a)
10.VI. - 03.VII.2015r.
poniedziałek - piątek, godz. 09.00 - 13.00

wejście na basen za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej !

______________KURS UZUPEŁNIAJĄCY 0,5 PUNKTU ECTS
ZA ZAJĘCIA TYPU WF
- semestr 2014L -


Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora UW z dn. 26.10.2011r. studenci, którzy rozpoczęli studia po r. a. 2012/13 otrzymują 0,5 punktu ECTS za każde zaliczone zajęcia wf.
Student, który został zwolniony z WF nie otrzyma punktów ECTS, musi je zatem uzupełnić w inny sposób. SWFiS oferuje kursy internetowe, które pozwolą na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS.

Do rejestracji uprawnieni są jedynie studenci, którzy otrzymali akceptację zwolnienia lekarskiego w SWFiS i posiadają wpisaną w systemie USOS decyzję zwalniającą z obowiązku zaliczenia zajęć WF.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I tura: 10.06.2015 godz. 21:00 - 14.06.2015 godz. 23:59
II tura: 24.06.2015 godz. 21:00 – 28.06.2015 godz. 23:59
III tura: 01.09.2015 godz. 21:00 – 08.09.2015 godz. 23:59


Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu. Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii „Kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”.

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 15.06.2015r. godz. 09:00 – 06.07.2015r. godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 29.06.2015r. godz. 09:00 – 06.07.2015r. godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w III turze: 09.09.2015r. godz. 09:00 – 16.09.2015r. godz. 23:59


WPISYWANIE OCEN DO USOS:
- studenci zarejestrowani w I i II turze: 07.07.2015r. - 10.07.2015r.
- studenci zarejestrowani w III turze: 17.09.2015r. - 24.09.2015r.


Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

polskienglish


Wyszukiwarka:

Designed by Menhir | © Uniwersytet Warszawski (2008)